Nyheter

Proffskole TYVEK KOMPLETT DEAL

16.april på Scandic Havet : Tyvek komplett deal, nye produkter. Detaljer og løsninger. Komplett gjennomgang Påmelding innen 14.april kl.12 til sesongens siste Proffskole på byens nye hotell. Vi starter kl.8.00 med en deilig frokost før vi går inn på møterommet til en times faglig påfyll

vindsperre kat

Vindsperrer

Isola Soft Vindsperre

vindsperrerull

Isola Soft Vindsperre er markedets mest diffusjonsåpne vindsperre. Riktig montert Isola Soft Vindsperre gir veggkonstruksjonen, med skjøter, en vindtetthet som tilsvarer det dobbelte av Byggforsks anbefalte krav.

Les mer

Isola Tyvek FireCurb™

wwwFireCurbrull7B.jpg

Isola Tyvek® FireCurb™ hindrer flammespredning og gir et fuktsikkert og energieffektivt bygg.

Les mer

Isola UV Fasade

packshot_uv_fasade_product_image.jpg

Veggfasader med åpne kledninger gir nye og spennende designmuligheter. Samtidig krever isolasjonen og konstruksjonen forøvrig beskyttelse mot sollys, vind og regn.

Les mer

Isola Vindsperre Tape

VindsperreS75_2.png

Isola Vindsperre Tape S75 er en svært klebesterk og aldringsbestandig spesialtape til forsegling av omlegg, detaljer og tilslutninger i vindsperre produkter.

Les mer

Isola Veggpapp

packshot_veggpapp_product_image.jpg

Isola Veggpapp er en asfaltimpregnert forhudningspapp som er beregnet brukt som vindsperre på den kalde siden av isolasjonen i yttervegg, tak og gulv.

Les mer

Isola Svillemembran

Svillemembranleca2

Isola Svillemembran erstatter tradisjonell løsning med laftevatt, grunnmurspapp og svillepapp som tettesjikt mellom grunnmur og bjelkelag på utvendig grunnmurskrone.

Les mer

Isola Stag

isola_stag_stays.jpg

Isola Stag stiver av bindingsverket i byggeperioden, og sikrer permanent avstivning for ferdig veggkonstruksjon.

Les mer

Isola Museband

isola_museband_mouse_strip.jpg

Isola Museband brukes til eneboliger, hytter, garasjer, kontor-, industri- og landbruksbygg og er like aktuelt i forbindelse med nybygg som ved rehabilitering.

Les mer