Velkommen til regionens byggevarehus for den profesjonelle kunden

tlf 75 55 14 00 post@juliusjakhelln.no www.juliusjakhelln.no Bodø Næringspark, Teglverksveien 15

Nye forskriftskrav TEK 16 er klare

Nye forskriftskrav vil tre i kraft fra 1. januar 2016 med en overgangsordning fram til 2017 hvor man kan velge om man vil bygge etter TEK 10 eler TEK 16. Det betyr i praksis at det blir satt opp nye boliger også i 2017 som er godkjent i 2016 så det vil ta noe tid før det er 100% gjennomført.

Kravet  til luft-tetthet blir 0,6, som er en klar skjerping mot dagens 1,5/2,5.

Kravet til 0,8 u-verdi for vinduer vil føre til 3 lags glass og isolert karm.

Se for øvrig info og kommentarer  i vedlegg som er fra  Trine Dyrstad Pedersen som er leder av Teknisk forum i byggevareindustrien.

Kilde: Isola AS