Velkommen til regionens byggevarehus for den profesjonelle kunden

tlf 75 55 14 00 post@juliusjakhelln.no www.juliusjakhelln.no Bodø Næringspark, Teglverksveien 15

Universitetet utvider - Consto bygger

Kontorbygg for rektor og direktør ved UiN, med tilhørende staber. Bygget er basert på passivhus standarden. Oppvarming med bruk av bergvarme.

Utbygging

Etter planene skal UiN bygges ut med 47.000 kvadratmeter nybygg innen 2030. I tillegg kommer det 15.400 kvadratmeter med ekstra uteareal og torg.

6A, som dette byggetrinnet heter, er på 2600 m2, byggherre er Statsbygg, Consto entreprenør og byggetid beregnes til 18 måneder