Velkommen til regionens byggevarehus for den profesjonelle kunden

tlf 75 55 14 00 post@juliusjakhelln.no www.juliusjakhelln.no Bodø Næringspark, Teglverksveien 15

Inntrukket vindusmontasje !

Om hvordan du monterer et inntrukket vindu ved hjelp av FlexWrap, Tyvek Tape og Tyvek vindusrims. Super-aktuelt med tanke på endrede energikrav i TEK 15.