Velkommen til regionens byggevarehus for den profesjonelle kunden

tlf 75 55 14 00 post@juliusjakhelln.no www.juliusjakhelln.no Bodø Næringspark, Teglverksveien 15

Viktig informasjon om Royalimpregnert kledning

26.januar 2021: Salg av Royalimpregnert kledning stoppes inntil videre

Bakgrunnen er informasjon om brannklassifisering vi nå har mottatt fra
våre leverandører av de aktuelle produktene. Leverandørene har endret
sine ytelseserklæringer.

Ut fra et føre var-prinsipp har vi derfor midlertidig stoppet salget, inntil
ny dokumentasjon foreligger.

Vennligst ta kontakt med din kundekontakt i Optimera for mer informasjon.