Moelven varsler fra 1.10

Mandag 9.august 2021: Moelven varsler prisjusteringer fra 1.oktober

Varsel om ekstraordinær prisøkning fra Moelven Wood AS

Åpne i nettleser

 

Varsel om prisøkning på enkelte varegrupper fra 1. oktober 2021

 

Interiørprodukter og plater
Moelven har mottatt varsel fra flere underleverandører om økte priser på innsatsfaktorer tilknyttet produksjon av interiørprodukter (gulv, list og panel). Vi vet ikke på nåværende tidspunkt hvordan dette vil påvirke ferdigvareprisene på interiør eksakt, og vi må med dette varsle om mulig prisøkning på interiørprodukter fra 1. oktober. Det varsles i tillegg om mulig prisøkning på enkelte bygningsplater 1. oktober.
 
Byggtre
Når det gjelder byggtre er det internasjonale trelastmarkedet fortsatt i ubalanse og lagrene i store deler av verdikjeden lave, samt at prisene på flere av innsatsfaktorene forsetter å stige. På grunn av krav om varslingsfrister ved prisøkning og et uoversiktlig marked preget av store svingninger, må vi på nåværende tidspunkt ta høyde for en mulig prisøkning også på byggtre 1. oktober. 
 
Eksakt nivå på prisøkningene vil legges inn i NOBB innen 20. august og nye prislister vil distribueres medio september. 


Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid!

 

Med vennlig hilsen 
Moelven Wood AS

 

Frode Holm

Markedssjef Handel

Simen Kristiansen
Markedssjef Industri

Flere kontaktpersoner i Moelven Wood AS finner du her

 

Moelven Wood er totalleverandør av bygg- og interiørprodukter i tre.

Moelven Wood AS
Sagvegen 10
2074 Eidsvoll Verk
Tel: +47 63 95 97 50
Fax: +47 63 95 97 80
post.wood@moelven.no