Velkommen til regionens byggevarehus for den profesjonelle kunden

tlf 75 55 14 00 post@juliusjakhelln.no www.juliusjakhelln.no Bodø Næringspark, Teglverksveien 15

Leveringssituasjon gulv

Fredag 1.april 2022: Ekstraordinær leveringssituasjon gulv Moelven og Boen har begge varslet force majeure. De opplever forsinkelser og stopp i produksjonsleddene sine.

Ekstraordinær leveringssituasjon gulv

Moelven og Boen har begge varslet force majeure. De opplever forsinkelser og stopp i produksjonsleddene sine.  

Leverandørene opplever at eksisterende kontrakter med underleverandører blir terminert slik at de nå kun opererer med flytende priser og ingen garanti for levering. Det betyr også prisøkninger for å få tak i råvarer.