Velkommen til regionens byggevarehus for den profesjonelle kunden

tlf 75 55 14 00 post@juliusjakhelln.no www.juliusjakhelln.no Bodø Næringspark, Teglverksveien 15

Vi støtter Kirkens Bymisjon Bodø

Også i år går vår støtte til Kirkens Bymisjons arbeid blant Bodøs svakest stilte medborgere

Dette sier de om seg selv:

I Kirkens Bymisjon møter vi mennesker som på ulike måter strever med livet. Mange viser åpent sin sårbarhet på gata gjennom rus, ensomhet eller psykiske plager. I arbeidstiltak, åpne kafeer, væresteder og aktivitetshus hjelper vi mennesker å takle en vanskelig hverdag. For mange er dette starten på en bedre livssituasjon.

Vår visjon er at alle mennesker i Bodø skal oppleve respekt, omsorg og rettferdighet

Vi på Julius Jakhelln AS har i år igjen valgt å støtte Kirkens Bymisjons arbeid lokalt, med deres fantastiske innsats for byens svakeste medborgere og oppfordrer andre bedrifter til å gjøre det samme