Velkommen til regionens byggevarehus for den profesjonelle kunden

tlf 75 55 14 00 post@juliusjakhelln.no www.juliusjakhelln.no Bodø Næringspark, Teglverksveien 15

Vegvesenets største investering i Nord-Norge

Vegvesenets største investering i Nord-Norge gjennom tidene bygges ut av Veidekke. Se videoen

Torsdag skrev Veidekke Entreprenør under kontrakt med Statens Vegvesen om å bygge en ny innfartsvei på riksvei 80 som en del av Bypakke Bodø.

Dette er den største investeringskontrakten Statens vegvesen har gjort i Nord-Norge noensinne.

Strekningen på 3,5 kilometer skal gå fra Hunstadmoen til Bodøelv og er beregnet til å koste 894 millioner kroner uten merverdiavgift.

- Dette er hovedjobben i Bypakke Bodø og en stor milepæl for å komme i gang med bygging av ny riksveg 80 mellom Hunstadmoen og Thallekrysset, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak i en pressemelding.

Det skal bygges en firefelts hovedvei, men 2,8 kilometer skal gå i en tunnel med to løp mellom Hunstadmoen og Rønvikjordene foran Bodin leir. Den såkalte Bodøtunnelen.

dsdsd

Flere småprosjekter

Det skal tas ut 580.000 kubikkmeter med fjellmasse for å bygge tunnelen og innkjøringen på begge sider.

Fjellmassene skal deponeres i sjøen på Langstranda.

I kontrakten inngår det også 700 meter med sideveier og 14 betongkonstruksjoner som er en del av prosjektet. Dette innebærer fire portaler og en gangkulvert under jernbanen på Hunstadmoen.

Arbeidet starter ifølge Veidekke i februar 2015 og skal være avsluttet i juni 2019. Det hele starter i området ved Bodin leir og tunnelarbeidet skal drives fra Bodøelv.

Målet er ifølge Vegvesenet at det ene tunnelløpet skal åpnes høsten 2018 og det andre noen måneder seinere.

- Kjempejobb

Prosjektleder Jo Stormyrbakken i Veidekke synes det var godt å endelig få landet kontrakten.

- Det er en kjempejobb som er viktig for oss. Det er ikke minst veldig viktig for regionen, sier han til an.no.

Det er en av de største enkeltkontraktene som selskapet har signert.

Distriktsleder Ronny Robertsen forteller at selskapet har en langvarig jobb foran seg.

- Vi er meget fornøyde med å ha fått denne kontrakten. Det er en stor og viktig jobb i regionen, men også en viktig jobb for oss som selskap. Det passer bra med utnyttelse av ressurser og kapasitet på nåværende tidspunkt, sier Robertsen som sammen med resten av ledelsen i Nord-Norge holder til i Bodø.

Distriktslederen anslår at rundt 100 personer fra Veidekke skal være i sving under arbeidet.

Bypakke Bodø

Prosjektet har en samlet lengde på 5,4 kilometer og deler av dette skal altså gå i tunnelen som Veidekke skal bygge.

Strekningene Bodøelv- Thallekrysset og Bodøelv - Gamle riksvei skal bygges om til firefelts vei med rundkjøringer.

I Bypakke Bodø inngår det også at gang- og sykkelveinettet skal utbygges.

Byggeperiode: 2015-2021.

Kostnad: Cirka 2,8 milliarder kroner.

Bompenger i perioden 2015-2030.

Samarbeidsprosjekt mellom Bodø kommune, Nordland fylkeskommune og Statens vegvesen.

Kilde: An.no