Hva skjer i bransjen

Gratis dokumentasjons løsning til våre proffkunder

Gratis dokumentasjonsløsning til våre proffkunder

Julius Jakhelln

Løsningen går via verktøyet BYGGDOK. Denne styrker leveringen av lovpålagt dokumentasjon fra byggevareselskapet. Alle våre proffkunder vil ha mulighet til kostnadsfritt å motta dokumentasjon som sikkerhetsblader, ytelseserklæringer, monteringsveiledninger og FDV-dokumentasjon til smarttelefon, nettbrett og PC.