Hva skjer i bransjen

Prisvarsel 1.mai 2020

16.mars 2020: Varsel om mulig prisjustering grunnet svekkelse av norsk krone

Med bakgrunn i den store uroen vi ser på det internasjonale markedet grunnet Coronaviruset og den negative utviklingen av norske kroner, ser vi oss nødt til å varsle en mulig prisstigning med 5-10 % fra 01.05.20. Prisendringen gjøres gjeldende fra 1. mai 2020.

Endringen kommer i tillegg til prisøkningen som er varslet fra 1. april og kan også omfatte andre varegrupper.

Vennligst ta kontakt med din kundekontakt hos oss for mer informasjon.