Hva skjer i bransjen

Varsel om prisjustering trelast 1.juni

Fredag 26.mars 2021: Ekstraordinært prisvarsel på trelast. Fra 1.juni varsles ytterligere en stor prisjustering på alle trevarer