Hva skjer i bransjen

Varsel om prisjustering 1.mai

Onsdag 31.mars 2021: Pga. ekstraordinær situasjon i råvaremarkedet og begrenset tilgang til råmaterialet styren opplever vi dessverre en vedvarende prisoppgang i markedet og produsentene ser seg derfor nødt til å varsle en ekstraordinær prisendring per 01.05.21.

Lav etterspørsel av hovedprodukter i raffineriprosessen som også produserer
styren, samt redusert kapasitet i raffinerier og råstoffproduksjon pga. planlagte og
uplanlagte vedlikeholdsstans, skaper ubalanse i markedstilgang til råvaren og påvirker
prisutviklingen for EPS og XPS, samt produkter som er basert på EPS/XPS.

EPS 32-40%
XPS 30-35 %
Ringmur/Thermomur 12-13%


Enkelte justeringer på artikkelnivå vil kunne avvike fra dette varselet.