Hva skjer i bransjen

Prisvarsel 1.juni 2021

Fredag 30.april 2020: Situasjonen i råvaremarkedet for trelast, plast og stål fortsetter å forverre seg og vi har nå kommet dit at vi i flere av våre produktgrupper opplever at den månedlige prisøkningen har gått over til å bli ukentlige.

Alle leverandører varsler nok en gang ekstraordinære prisendringer til alle sine kunder
– denne gangen fra 01.06.21.
Optimera har sikret god vareforsyning for 2021 og jobber tett med leverandørene for å
følge prisutviklingen tett, slik at vi kan redusere prisene igjen så fort råvaretilgangen er
normalisert. Slik som situasjonen utvikler seg nå, ser dette dessverre ikke ut til å bli i
inneværende år.

Ta kontakt med oss for oversikt over varslede prisstigninger