Miljøfokus

Vi tar i mot EE-avfall

Elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) skal ikke kastes sammen med annet avfall. Derfor kan du ta med deg slike kasserte produkter til oss. Vi tar imot tilsvarende produkter som vi selger i vår butikk - dette er gratis for deg! Vi sørger for forsvarlig sortering, oppbevaring og videresending av de innleverte produktene. Tenk på miljøet - det gjør vi !