Nyheter

Nyhet på lager: himling akustikkprofil

AP+ er en stålprofil for himling som gir kraftig forbedring av trinnlydisolering. Akustikkprofilen kan også benyttes på vegg for forbedret luftlydisolering.

Direktemontert himling med Europrofilsakustikkprofil AP+
AP+ er en unik og patentert profil med en lydabsorberende funksjon. Profilen bygger 25mm og resultatet er fjærende himling med minimal byggehøgde.
Systemet monteres i prinsipp likt som en vanlig direktemontert himling. Forskjellen er at bare den ene flensen er festet til overliggende bjelkelag. Dette for å gjøre fjæringen mulig.
AP+ profilene skrues mot underlaget med 400mm cc avstand mellom profilene og festepunktene bør være mellom 400 og 600mm. AP+ kan også brukes på vegger.
Les mer her : BROSJYRE