Nyheter

På lager hos oss uke 43

"Et smart triks er kobberbånd eller kobberledning montert øverst på mønet, noe som anriker regnvannet på taket slik at mosen ikke trives der. Det tar 1–3 år før kobbereffekten slår inn, men da varer den til gjengjeld i 15 år." Mosebeslaget er prefabrikert enkel løsning for å hindre mosegroing på nye tak og over tid, på gamle tak.