Nyheter

Et ekstremt dampåpent undertak

Dampåpent undertak

Isola D-PRO diffusjonsåpent undertak med klebekant . Diffusjonsåpent underlagsbelegg for takstein og lektede platetak.Isola D-Pro er et vindtett, vanntett og ekstremt diffusjonsåpent underlagsbelegg som kan benyttes på alle faste dampåpne underlag som f.eks. rupanel, gamle over/underliggere, diffusjonsåpne undertaksplater, gips etc. Benyttet på denne type underlag vil det oppnås en diffusjonsåpen konstruksjon hvor det ikke er nødvendig med luftespalte mellom isolasjonen og undertaket - lufting ivaretas ved opplekting med sløyfer og lekter mellom undertak og taktekning. Det oppnås dermed en kompakt og energieffektiv konstruksjon hvor hele sperrehøyden kan fullisoleres. D-Pro kan benyttes ned til 15° takfall.

Ekstremt fuktsikker!
Isola D-Pro består av en kraftig Tyvek® membran som er beskyttet av en sterk og svært robust polypropylenfilt. Oppbygningen gir høy rivstyrke og godt stiftefeste. Tyvek® membranen er spunnet i ett homogent sjikt slik at det oppnås svært god fuktbeskyttelse både i byggeperioden og senere ved ferdig utført bygg. Isola D-Pro er ekstremt dampåpen og gir hurtig og sikker uttørking av byggfukt.

Rask og sikker montering
Isola D-Pro har lav vekt og effektiv klebekant slik at monteringen kan utføres raskt og sikkert. Underlagsbelegget monteres horisontalt langsetter taket med omlegg på tvers av fallretningen.
Skal underlagsbelegget stå ubeskyttet eller monteres i perioder eller områder med fare for mye nedbør skal det benyttes Isola tettebånd av butyl under sløyfene. Disse vil danne pakning og hindre eventuelle lekkasjer i forbindelse med montering av sløyfene. Som tilbehør til underlagsbelegget leveres effektive detaljløsninger som forenkler monteringsarbeidet ved avslutninger, gjennomføringer og andre kritiske detaljer.