Nyheter

Kjeldstad Trelast As lanserer limtrebjelken ”K-Bjelke Plus”

Kjeldstad Trelast lanserte limtrebjelken ”K-Bjelke Plus” under Bygg Reis Deg.

– Med denne innovative kraftkaren kan det skapes bygg med nye romløsninger og forbedrete miljøgevinster, forteller salgsingeniør Tom Helge Stubbe.

Med produksjon av K-Bjelke Plus går Kjeldstad Trelast videre i den grønne sirkulærøkonomien. Den nye limtrebjelken er utviklet i samarbeid norsk forskningskompetanse, og blir produsert med lokal industrikompetanse og kortreist gran fra de trønderske skoger.

- K-Bjelke Pluss er en videreutvikling av vår serie med K-bjelker og K-stendere, forteller Driftssjef Frode Edvardsen i en pressemelding.

– Det er en skikkelig kraftkar vi introduserer i byggenæringen under Bygg Reis Deg, forteller salgsingeniør Tom Helge Stubbe.

Avansert teknologi

Edvardsen forteller at årsaken til at Kjeldstad Trelast kan produsere en så sterk limtrebjelke skyldes at selskapet bruker avansert teknologi i styrkesorteringen av trelasten.

- Råvaren til den nye limtrebjelken er en blanding av premium kvalitet trevirke av svært høy verdi, kombinert med deler av tømmerstokken som normalt ville blitt brukt til dårligere kvaliteter av lav verdi. Dessuten tar vi hånd om hele prosessen, fra tømmerstokken kommer inn på tomta til ferdige bjelker, samt fra 3D-produksjon hos prosjekterende til levering av ferdige konstruksjonspakker.

Konstruksjonspakkene leveres i henhold til tegninger fra kunde, som kan omfatte alt fra garasjer, hus, hytter, barnehager til store leilighetsbygg, sier Stubbe.

Nye muligheter for byggenæringen

K-Bjelke Plus er utviklet i et nært samarbeid mellom Kjeldstad Trelast, Norsk Treteknisk institutt, næringsklyngen Arena Skog i Trøndelag og Innovasjon Norge. Stubbe forteller at bjelken er fremstilt for å gi byggherrer, prosjekterende og utførende nye og mer fleksible muligheter i utformingen av fremtidens bygg.

- K-Bjelke Plus vil med sin styrke og lange spenn kunne benyttes til å lage bedre romløsninger, uten at dette går på bekostning av kvalitet på gulvene. Dessuten vil byggherren oppnå flere, reelle miljøgevinster som kan tas med inn i miljøregnskapet til byggene som reises, og rehabiliterte. Dette skyldes eksempelvis at bruken av stål kan byttes ut til fordel for kortreist trevirkesom har langt lavere produksjonsmessig klimabelastning