Nyheter

Nyhet på lager

20.september 2018 : Heydi Fiber Hvit 20 kg er en puss- og reparasjonsmørtel,til vegger av tegl, lettklinker mm. Kommer til lager uke 39

Heydi Fiber Hvit er en sementbasert fiberarmert tørrmørtel som benyttes som puss på isolasjonsmaterialer som mineralull, EPS og EXS polystyren m.m. Overflaten må ha tilstrekkelig styrke som pussbærer. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +20 0C. Laveste temperatur er +6 0C, dette gjelder også for underlaget. Heydi Fiber Hvit gir en vanntett hvit overflate. Heydi Fiber Hvit kan også benyttes som puss på vegger av tegl, lettklinker, betongblokker, puss og betong.

 Produktdatablad
 Sikkerhetsdatablad
 CLP-etikett