Nyheter

Kahrs Nordic Svanemerket

11.september 2019: Kahrs er stolte av å si at mer enn 180 av tregulvene deres i dag er sertifisert i samsvar med Svanemerket. De første Kährs-gulvene ble sertifisert i 2013.

Kriteriene bygger på en livssyklusvurdering - fra råstoff til levetid - og bare de mest miljøvennlige produktene får Svanemerket.

Det er et effektivt program for å hjelpe selskaper som jobber med bærekraftige løsninger - samtidig som de hjelper forbrukere og profesjonelle kjøpere med å velge miljøvennlige varer og tjenester. Svanemerket Svanen stiller veldig høye krav til miljø, helse, kvalitet og produktfunksjonalitet.

 

LIVET PÅ LAND
- FNs mål for bærekraftig utvikling

Kährs vil fokusere på seks utvalgte mål for bærekraftig utvikling i FNs Agenda for 2030. Et av de valgte målene er Life on Land, som innebærer å bekjempe klimaendringer, beskytte økosystemene og biologisk mangfold og fremme en bærekraftig bruk av landbaserte økosystemer.

Replantering av den svenske skogen
"Vi har bestemt oss for å subsidiere nyplanting av eiketrær siden vi har opplevd en stor etterspørsel etter tregulv i lang tid. Vårt mål er å fortsette å utvikle og produsere gulv fra et livssyklusperspektiv, i tråd med vår bærekraftige utviklingsinnsats, i mange generasjoner fremover, sier John Ahlgren, tømmerinnkjøper hos Kährs.