Nyheter

Brødrene Dahl og Optimera samles - nytt konsern

15.november 2019: Brødrene Dahl og Optimera samles - nytt konsern får over 19 milliarder kroner i omsetning


Asbjørn Vennebo blir konsernsjef i Dahl Optimera Norge. Foto: Optimera

Brødrene Dahl og Optimera samles i en felles konsernstruktur under navnet Dahl Optimera Norge. Begge selskapene vil fortsette som separate, juridiske virksomheter med fullt resultatansvar og eksisterende merkevarer. Asbjørn Vennebo går inn som konsernsjef i den nye kjempen.

Både VVS-grossisten Brødrene Dahl og Optimera, som er store innen distribusjon og salg av byggevarer, er eid av franske Saint-Gobain.

Dahl Optimera Norges samlede omsetning vil bli på over 19 milliarder kroner, og selskapene har til sammen 3.300 medarbeidere.

Det vil på konsernnivå bli etablert felles funksjoner som vil støtte virksomheten. Dette omfatter blant annet etablering av en felles IT-plattform - samt at en del stabsfunksjoner vil bli plassert inn i det nye morselskapet.

De ansatte i de berørte selskapene ble informert om beslutningen i løpet av torsdag, og det nye konsernet vil være operativt allerede fra neste uke.

– Suksessrike virksomheter

– Brødrene Dahl og Optimera er suksessrike virksomheter. Sammenslåingen er derfor mellom to likeverdige selskaper som begge er sentralt forankret i hjertet av Saint-Gobains strategi, sier David Molho, CEO Nordic & Baltic i Saint-Gobain og styreleder i både Brødrene Dahl og Optimera.

– Vårt mål er å ytterligere styrke og videreutvikle selskapenes sterke posisjoner gjennom å tilpasse virksomhetene til en mer krevende konkurransesituasjon etter en rekke gode år. Dette skal blant annet skje ved å utnytte det beste av deres kompetanse og bli enda mer effektive og bærekraftige, fremholder Molho.

Vennebo bli toppsjef - og overtar i Brødrene Dahl

Endre Fløystad
Endre Fløystad. Foto: Optimera

Asbjørn Vennebo, som i dag er administrerende direktør i Optimera, er utnevnt til konsernsjef i Dahl Optimera Norge.

Endre Fløystad overtar samtidig Vennebo sin jobb i Optimera. Han er i dag finansdirektør i selskapet.

Administrerende direktør Roger Lunde i Brødrene Dahl har i forbindelse med opprettelsen av konsernstrukturen valgt å fortsette sin karriere utenfor Saint-Gobain.

Asbjørn Vennebo overtar dermed også hans stilling i tillegg til å være konsernsjef i Dahl Optimera Norge.

– Jeg er glad for at Asbjørn Vennebo takket ja til å bli leder for både Dahl Optimera Norge og Brødrene Dahl, og for at Endre Fløystad overtar etter Vennebo i Optimera, sier Molho.

Ifølge Molho vil Vennebo sin hovedoppgave være å definere og gjennomføre koordineringen som skal gi synergier og økt effektivitet, og derigjennom styrke begge virksomheters merkevare.

– Jeg vil samtidig gi Roger Lunde en varm takk for hans bidrag. Han har utviklet og styrket Brødrene Dahl og oppnådd svært gode resultater siden 2013. Jeg ønsker ham lykke til i hans videre karriere, understreker David Molho.

– Fortsetter som selvstendige enheter
– Jeg ser frem til å bli bedre kjent med Brødrene Dahls ledere, øvrige medarbeidere, kunder og samarbeidspartnere. I tillegg til synergier, vil sammenslåingen styrke begge selskapene gjennom økt kompetanseutvikling og -deling, samt styrking av tekniske fagmiljøer. Sammenslåingen gir oss videre nye muligheter for økt salg, og den muliggjør en økt felles satsing på digitalisering og bærekraft, sier Asbjørn Vennebo.

Den nye konsernsjefen kjenner allerede godt til Brødrene Dahl, blant annet som styremedlem i selskapet gjennom flere år.

Han ser nå frem til å samle de to gigantene i norsk byggenæring.

– Samtidig er det viktig å understreke at de to selskapene vil fortsette som selvstendige enheter, med eksisterende merkevarer, ansatte og resultatansvar. Endringene vil ligge i å hente ut felles synergier på et overordnet nivå. Ikke minst står vi foran omfattende investeringer innen IT og digitalisering – og her vil det komme på plass felles løsninger på tvers av organisasjonen. Dessuten vil vi naturligvis kunne hente ut synergieffekter innen innkjøp, både på produkter og handelsvarer. Dette vil kunne gi oss betydelige fordeler, som også skal komme kundene til gode, sier Vennebo til Byggeindustrien.

Han mener den nye konsernmodellen også vil styrke selskapenes posisjon i Norge.

– Vi vil bli en enda sterkere enhet som står på egen ben i Norge – og denne omorganiseringen vil stryke vår lokale posisjon, sier han. Han påpeker at det ikke er snakk om noen stor restrukturering av selve driften i virksomhetene.

– Driften vil fortsette som før, og dette vil ikke får noen større personalmessige konsekvenser. Vi har allerede i dag slanke organisasjoner i begge selskapene, og vi skal ikke bygge opp en stor stab på konsernnivå. I konsernledelsen vil vi ha funksjoner som dekker IT, økonomi og forretningsutvikling. Planen er at vi skal få til en samlokalisering av konsernledelsen innen kort tid, legger han til.

Totalleverandør
Vennebo mener denne organiseringen vil gjøre virksomheten enda mer komplett.

– For en del kundegrupper vil vi kunne bli en totalleverandør, og det vil gi synergier på salgssiden, sier han.