Nyheter

Moelven varsler ekstraordinær prisstigning

17.mars 2020: Varsel om ekstraordinær prisøkning; Med bakgrunn i stor internasjonal uro og en vesentlig svekkelse av norske kroner mot utenlandsk valuta, er Moelven med dette nødt til å varsle en vesentlig prisøkning på flere av produktene gjeldene fra 18.05.2020.

Utdrag fra varselet:

Følgende produktgrupper vil få en prisjustering 18.05.2020: 
•    Bygningsplater 
•    Listverk og utforinger
•    Panel
•    Gulv
•    Termo-produkter
•    Sibirsk lerk 
•    Staur og stolper


På grunn av meget stor usikkerhet rundt fremtidig makroøkonomi både nasjonalt og internasjonalt, ber vi om forståelse for at vi på nåværende tidspunkt ikke kan spesifisere prisøkningen utover at den vil være vesentlig. Ved endelig prisfastsettelse vil alle kostnader tilknyttet våre innsatsfaktorer bli hensyntatt. 

Endelig prisjustering vil bli gjort i NOBB innen 20.04.2020. Nye prislister vil bli distribuert primo mai 2020.