Nyheter

Prisvarsel 1.juli 2020

25.mars 2020: Vi viser til tidligere sak på våre nettsider vedr. prisjustering med effekt fra 1. mai 2020. Grunnet situasjonen ser vi oss med dette nødt til å varsle en mulig ny prisøkning på flere av våre produkter fra og med 1. mai 2020.

Verden og Norge er i en uoversiktlig, usikker og alvorlig situasjon. Korona-pandemien setter samfunnet på en alvorlig prøve, og myndighetene i Norge og mange andre land har iverksatt sterke tiltak for å begrense smitte.

Til informasjon har Optimera tiltaksplaner og restriksjoner på plass for alle kritiske funksjoner, for alle byggevarehus, proffsenter og logistikksenter, både for å ivareta våre ansatte, hindre spredning og kunne betjene våre kunder. Per i dag har vi tilnærmet normal drift på alle anlegg.

  

Varsel om mulig prisjustering.

Deler av vårt innkjøp blir hardt rammet av den ekstraordinære situasjonen og svekkelsen av den norske krona.

Vi viser til tidligere sak på våre nettsider vedr. prisjustering med effekt fra 1. mai 2020.. Grunnet situasjonen ser vi oss med dette nødt til å varsle en mulig ny prisøkning på flere av våre produkter fra og med 1. mai 2020. Vi ber om forståelse for at vi på nåværende tidspunkt ikke kan spesifisere prisøkningen, men for flere produkter kan dessverre økningen bli vesentlig. Ved endelig prisfastsettelse vil alle kostnader tilknyttet våre innsatsfaktorer bli hensyntatt.

 Vi har trolig ikke sett slutten på denne uroligheten og vil derfor allerede nå også varsle en mulig ny prisjustering fra og med 1. juli 2020.

  

Varsel om mulige leveringsutfordringer


Korona-utbruddet kan medføre sykdom og karantene hos våre ansatte, transportører og leverandører, som kan få betydning for våre leveranser. Mange av våre leverandører har nå varslet at de påberoper seg å være i en force majeure-situasjon. Selv om vi per i dag har tilnærmet normal drift på alle våre anlegg, tar også Optimera forbehold for kommende avtaler og leveranser om at Korona-utbruddet skal anses som en Force majeure situasjonen som kan føre til manglende, feil eller forsinkede leveranser. Vi viser i den anledning til våre oppdatert salgs- og leveringsbetingelser.

  

Dersom byggeplasser eller andre mottakssteder ikke vil kunne ta imot varer fra oss, ber vi dere vennligst gi oss en tilbakemelding snarest mulig.

 

Optimera følger situasjonen tett og gjør fortløpende vurderinger basert på svingene i markedet. Vi ber om forståelse i denne svært spesielle situasjonen som berører oss alle.

 

Vi ønsker et fortsatt godt samarbeid og en tett dialog med dere som kunder slik at vi sammen kan begrense og forebygge skadevirkningene med gode løsninger og tiltak for å løse de utfordringene vi står overfor.