Nyheter

Swedoor varsler ekstrordinær stigning

25.mars 2020: fra Swedoor: "Vi opplever nå en helt uvanlig og usikker valutasituasjon med rekordsvak norsk krone overfor både svenske kroner og Euro. Vi er dessverre nødt å endre vår prissetting på prosjekter. "

A"lle tilbud vi regner fra i dag vil ha en lavere rabatt, og dermed en høyere pris. Økningen vil være ca. 11%
 
Alle tilbud vi har gitt den senere tid er basert på en helt annen forutsetning enn dagens valutakurser. Tidligere sendte tilbud, også de tilbud som er innenfor gyldighetsperioden, trekkes tilbake.  Vi har dessverre ikke kapasitet nå til å regne alle åpne tilbud på nytt akkurat nå, men vi tar dette fortløpende når prosjektene konkretiseres og nærmer seg avklaring. Nye tilbud vi regner vil ha en gyldighetstid på 30 dager."

Har dere spørsmål underveis, vennligst ta kontakt med oss.
 
Med vennlig hilsen / Kind regards
 
Torgeir Askvig
Market Manager, SWEDOOR JW Norge
Mobil: +47 922 12 612
taskvig@jeldwen.com