Nyheter

Ferdig akklimatiserte lister: Tid og penger spart

Vi, sammen med Optimera, jobber på mange områder for å gjøre deg til en enda bedre håndverker – Listverk er en av dem. For når du handler fot-, gulv- og taklister fra våre klimatiserte listverksrom, kan du som håndverker levere raskere.

Listverksrommet er støvfritt, temperert til romtemperatur og fuktstyrt gjennom hele året.

Lister som ikke er akklimatisert, trenger som regel 48 timer før de kan monteres, dette for å unngå krymp og sprekker. Når du kjøper listverk fra oss kan du begynne å montere listverket med en gang.

  • klimatiserte listverksrom
  • Listverk fra de mest anerkjente leverandørene
  • Stort utvalg

 

Omfattende listverk-sortiment

Når det kommer til lister, er valgmulighetene mange. Her til lands har det vært vanlig med bomullshvite lister (S 0502-Y), men vi tilbyr også ubehandlede og lakkerte lister. De mest populære kan også bestilles i klassisk hvit - En renere hvitfarge (S 0500-N).
Det har også blitt populært å matche listene med fargen på veggen. Man kjøper da lister i ubehandlet tre, og maler dem med tre- og panelmaling.

Noen ønsker profilerte lister med karakter, mens andre foretrekker helt slette lister som ikke skal ta for mye oppmerksomhet. Enten kunden ønsker lister i furu, eik eller MDF så har vi det du trenger.

Vi vil gjøre det enkelt å bygge bærekraftig

Optimera tar miljø og bærekraftig skogbruk alvorlig. Proffkundene skal kunne plukke fritt fra hyllene våre og være trygge på at de kan ha ren samvittighet og følge krav fra sine oppdragsgivere, sier kategorisjef Pål Erichsen. Derfor er miljøsertifisering er et viktig område, forankret i våre leverandøravtaler.

- Vi stiller strenge krav til våre leverandører, slik at du som kunde kan være trygg på at våre retningslinjer tar hensyn til miljøet.
Alle produkter i vår portefølje må inneha enten PEFC™- eller FSC™-sertifikat for å bli godkjent. Samtidig tilbyr vi en rekke produkter som innehar dokumentasjon som er tellende i BREEAM-prosjekter.

Hva er FSC™?

FSC™, eller Forest Stewardship Council™, er en global skogsertifisering opprettet for skog og skogprodukter. Den ble etablert i 1993 og er en internasjonal non-profit organisasjon som er åpen for alle, og er stiftet av individer og representanter fra forskjellige organisasjoner.

FSC™-sertifisering dekker tre hovedområder: miljø, sosiale forhold og økonomi. FSC™s mål er at verdens skoger imøtekommer de sosiale, økologiske og økonomiske rettigheter og behov for den nåværende generasjonen uten å kompromittere neste generasjons rettigheter og behov.

Hva er PEFC™?

PEFC™, eller Programme for the Endorsement of Forest Certification™, er et internasjonalt skogsertifiseringssystem som promoterer miljøvennlig, sosial og økonomisk bærekraftig skog i hele verden. PEFC™ har som formål å arbeide for bærekraftig skogbruk, gjennom å legge til rette for sertifisering av skog sertifisering av at skogprodukter kommer fra bærekraftig skogbruk.

Ved å kjøpe et trebasert produkt som innehar enten en PEFC™- eller FSC™-sertifisering, så sikrer man seg at råstoffet til produktene kommer fra et bærekraftig skogbruk. I tillegg til at produktet ikke stammer fra et område med avskoging, at HMS-forholdene på fabrikken er tilfredsstillende, og at det drives økonomisk forsvarlig.

Hva er BREEAM?

BREEAM er en internasjonal, frivillig og markedsdrevet miljøklassifisering av bygninger. BREEAM står for Building Research Establishment Environmental Assessment Method. For trebaserte produkter den mest aktuelle dokumentasjonen knyttet til miljøpåvirkninger av materialbruk, som omfatter materialenes miljøegenskaper, sporbarhet for bærekraftig skogbruk og emisjonsnivåer I forhold til innemiljø. Det er et internasjonalt miljøklassifiseringsverktøy for bygninger, som tar utgangspunkt i de 9 største miljøutfordringene i verden (ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, aralbruk og økologi, samt forurensning).

BREEAM klassifiserer bygg i 5 kategorier: Pass, Good, Very good, Excellent og Outstanding. Sertifiseringen sikrer at beste miljøpraksis blir innarbeidet i bygg, gjennom kristerier som overgår myndighetskrav, og som motiverer for innovative løsninger. Systemet skal også medvirke til at bygg med lav belastning på helse og miljø, anerkjennes og gir merverdi/fordeler både til eier, drifter og bruker.

I tillegg har våre eiere i Saint-Gobain utarbeidet retningslinjer som ivaretar ansvarlige innkjøp med hensyn til miljø.