Nyheter

Prisvarsel 1.10.22:

Onsdag 31.august 2022: Flere leverandører varsler prisstigninger

Ta kontakt med din kontaktperson hos oss for å få oversikten.

(den sendes ut til alle som er påmeldt vårt nyhetsbrev)

Varslingene er fra 0 - 20% med ett unntak, mens trelast går ned.