Nyheter

Nordlandssykehusets kontorfløy bygges nå ut for 134 mill

Helse Nord styret har enstemmig vedtatt bygging av ny fløy på 3 650 kvadratmeter for kliniske kontorarbeidsplasser i Nordlandssykehuset (G-fløya). Investeringen har en kostnadsramme på 134 millioner kroner.

- Et gledelig og helt nødvendig vedtak, sier administrerede direktør Paul Martin Strand i en pressemelding.

- Avgjørende

Nordlandssykehuset tar sikte på at bygget står ferdig første halvår 2016.

- Bygging av kontorfløya er avgjørende for fremdriften i de øvrige byggeplanene, sier Strand.

- Med dette vedtaket har Helse Nord styret gitt oss det nødvendige handlingsrommet for en vellykket gjennomføring av byggeprosjektet i Bodø. Det er vi svært glade og takknemlige for.

Starter tidlig i 2015

- I første etasje får Sykehusapoteket sin permanente plassering. Andre og tredje etasje vil de første årene bli brukt som rokadearealer mens renovering av høyblokka pågår. For fjerde etasje vil det også vurderes om vi midlertidig kan plassere inn virksomhet som vi i dag har eksterne leieforhold knyttet til. Byggingen tar til tidlig i 2015, sier direktør Strand.

- På sikt skal bygget fylle et helt nødvendig behov for kontorarbeidsplasser. Leger og annet helsepersoenell vil da få arbeidsplasser i nær tilknytning til behandlingsarealer og sengeposter i sykehuset. Dette er helt nødvendig for effektiv og pasientnær drift, sier han. Det kan også tenkes at deler av sykehusledelsen kan ha sine kontorer i det nye bygget. I 2018 er målet at all ekstern leie av kontorarealer er opphørt.

- Alt i alt vil dette bygget gjøre moderniserings- og byggeprosjektet komplett. Det vil bidra til bedre arbeidsforhold for våre ansatte. Noe som i neste omgang kommer pasientene til gode, avslutter Paul Martin Strand i pressemeldingen.