Nyheter

Velux 3 lag som standard

VELUX Norge innfører 3-lags glass som standard fra 1. april 2015

Som første vindusprodusent i verden innfører VELUX Norge 3-lags glass som standard i alle takvinduer. Forbedret u-verdi og god g-verdi (uendret solenergitransmisjon) gir en enda bedre energibalanse. 
Frisk luft og dagslys i hjemmet, skolen og på arbeidsplassen har stor betydning for helse, læring og trivsel. Takvinduer gir begge deler og faktisk dobbelt så mye dagslys som et fasadevindu. Særlig i Norge, der det flere måneder i året er lite dagslys, er det viktig å slippe dagslyset inn.
 
Solvarme og energibalanse
Flott med dagslys og takvinduer, men hva med varmetapet, tenker du kanskje? Svaret er den totale energibalansen, altså differansen mellom solvarmebidrag (g-verdi) og varmetap (u-verdi). Takvinduer gir god energibalanse blant annet fordi solvarmen ledes dypere inn i rommet, helt gratis.
 
VELUX er verdens største produsent av vinduer og var først ut i verden med 2-lags glass som standard. Nå er selskapet også først ute med å innføre 3-lags glass som standard. Dermed forbedres energibalansen ytterligere.
 
Effektivt mot kaldras
I tillegg til enda bedre energibalanse gir 3-lags glass også andre fordeler. En er at det midterste glasset stopper kaldraset. En annen er den positive fordelen i forbindelse med smelteprosessen av snø og is.
 
3-lags takvinduer fra VELUX har også to ekstra belegg som standard, ett for antidugg og ett for enklere renhold. I dag er tillegget for 3-lags glass kr. 1400 pr vindu. Pr. 1. april 2015 reduseres påslaget til kr. 700,- pr. vindu.