Nyheter

Isola Radon Svillemembran

Nå kan du gjøre råbygget ferdig før du legger gulvet! Isola Svillemembran har nå blitt enda smartere med integrert flik for enkel tilslutning til radonsperre. Dette gir optimal sikkerhet og fleksibilitet i byggeprosessen.

Alle nye bygg med varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen. Kulde og regn medfører imidlertid utfordringer for montering av radonsperre og støpning av gulv. Ved vanskelige forhold går det med mer tid og resultatet kan bli mer usikkert.

1. Radonsikring

Isola Radon Svillemembran har en integrert radonsperreflik, som gjør det mulig å montere radonsperre i bruksgruppe B eller C etter at råbygget er satt opp. Fremdriften og kvaliteten er sikret uavhengig av værforhold. Radonsperreflik fra svillemembranen tilknyttes radonsperren med Isola Radon Skjøtebånd. Ved hjørner og detaljer som kommer nærme svill brukes Isola Radon Flexibånd.

2. Fuktbeskyttelse

Isola Radon Svillemembran klebes direkte til grunnmur og avviser fukt nedenfra. Svillemembranen er produsert med integrert Tyvek® duk.Ved å tilslutte innvendig del av Tyvek® til dampsperre i vegg og radonsperreflik til radonsperre i gulv, oppnås et sammenhengende tettesjikt mellom gulv og vegg.

3. Vindtetting

Isola Svillemembran sin utvendige Tyvek® vindsperre duk gir en vindtett og svært fuktsikker overgang til vindsperre på vegg. Tyvek® er ekstremt diffusjonsåpen og sikrer at fukt i bunnsvillen kan tørke ut raskt og effektivt.