Prisvarsler

Moelven øker 1.november

31.august 2020: Sjekk Moelvens ekstraordinære varsel gjeldende fra 1.11

Til våre kunder

 

Varsel om ekstraordinær prisøkning

 
Økende internasjonal etterspørsel etter trelast, en ustabil produksjonssituasjon i mange land og generelt lave lagre har resultert i en kraftig internasjonal prisvekst på trelast. I tillegg har iverksatte produksjonstiltak for å dekke økende etterspørsel resultert i økte produksjonskostnader. Basert på dette er vi derfor nødt til å varsle følgende prisøkninger med virkning fra 1. november 2020:
 
 
Prisliste Byggtre:
Hvitt byggtre (gran)                                   Inntil + 10 %
Impregnert (furu)                                       Inntil + 10 %
Royalimpregnert (furu)                              Inntil + 10 %
Stolper & staur                                           +   3 %
 
Prisliste Interiør:
Panel                                                         + 0 – 5 %
 
Prisliste Plater:
OSB                                                           + 4 - 6 %
Øvrige plateprodukter                                + 0 - 5 %
 
Det kan forekomme korrigeringer på enkeltprodukter utover de varslede nivåene.  
 
Prisendringene vil bli gjennomført i form av endrede NOBB-priser, og endelig prisjustering vil bli gjort tilgjengelig innen 20.09.2020. Ny prisliste vil bli distribuert medio oktober 2020.
 
Kjøp utover normalkjøp av nevnte varegrupper vil ikke bli akseptert i forkant av prisøkningen.
 
Vi ser frem mot et fortsatt godt samarbeid.

Med vennlig hilsen
Moelven Wood AS