Prisvarsler

Prisvarsel 1.april 2022 Weber-Leca-Gyproc

Mandag 3.januar 2022: Prisvarsel fra Saint Gobain Byggevarer AS fra 1.4.22: Gyproc, Weber- Leca

Saint-Gobain Byggevarer AS varsler med dette prisregulering gjeldende fra 01.04.2022
Prisoppgangen begrunnes i økte råvarekostnader, emballasje, energi og andre innsatsfaktorer.
 
De siste månedene har det vært en ekstraordinær økning på kostnadssiden, langt utover det vi noen gang har sett tidligere, og vi ser oss derfor nødt til å varsle følgende for Gyproc og Weber.
 
Gyproc:
Gipsplater justeres med 24-27%
For stål tas forbehold om justering i størrelsesorden 15%
Enkeltartikler kan avvike fra dette.
 
Weber – Leca:
Mørtler i småsekk justeres med 10-15%
Gulv i småsekk justeres med 8-10%
Leca produkter justeres med 6-8%
Fasadeprodukter justeres med 7-15%
Spesialmørtler justeres med 5-25%
Våtroms produkter justeres med 6-12%
Enkeltartikler kan avvike fra dette
 
De enkelte detaljer kommer vi tilbake til. Nye prislister utarbeides, og NOBB oppdateres i henhold til terminliste.
 
Vi benytter anledningen til å takke for samarbeidet så langt i 2021 og ser fram til et videre godt samarbeide.

Vennlig hilsen
for GLAVA®

 
Lars Gaustad
Administrerende direktør
Weber-Glava isolasjon-Gyproc