Prisvarsler

Glava varsler prisstigning 1.4

Mandag 10.januar : Glava varsler prisstigning fra 1.april

Glava AS varsler med dette prisregulering gjeldende fra 01.04.2022

2021 har vært ett ekstraordinært år på mange måter. Prisoppgangen begrunnes i økte råvarekostnader, emballasje, energi og andre innsatsfaktorer på egenproduksjon og det er kraftige prisoppganger fra våre leverandører på handelsvarer som ligger til grunn for denne justeringen.
 
Vi ser nå følgende behov for prisoppgang basert på kostnadsutviklingen. Da det er stor usikkerhet i våre innsatsfaktorer ser vi oss nødt til å forbeholde oss retten til å kunne justere nivået i varselet ytterligere.
 
Følgende justering pr. området varsles
Glava byggisolasjons produkter justeres med 21%
Mineralull TAK justeres med 21%
Teknisk Isolasjon justeres med 12%
Himlingsplater i mineralull justeres med 12%
Oppheng/T-profiler justeres med 15%
Gyptone/Rigitone og tilbehør himling justeres med 15%
Glava tettesystemer justeres med 5%
Glava Blåseull justeres med 19%
Isover Insulsafe og Isover Insulsafe Wall med tilbehør justeres med 21%
Glava EPS og XPS justeres med 6%
Glava våtrom justeres med 11%

Enkelt artikler kan avvike fra dette
 
De enkelte detaljer kommer vi tilbake til. Nye prislister utarbeides, og NOBB oppdateres i henhold til terminliste.
 
Vi benytter anledningen til å takke for samarbeidet i 2021 og ser fram til et videre godt samarbeide.Vennlig hilsen
for GLAVA®
 
Lars Gaustad
Administrerende direktør
Weber-Glava isolasjon-Gyproc