Produktnyheter

Nytt Musebånd

Torsdag 25.februar 2021: Korrosjonsbestandig og monteringsvennlig musebånd for større utlekting, - tilpasset 30 og 36 mm lekte- / sløyfetykkelse kommer til lager

Isola Musebånd30/36 er et perforert aluminiumbånd i 0,4 mm tykkelse. Båndet er formet i en rett vinkel med ulik dimensjon på hver av sidekantene. Disse er tilpasset liggende kledning med lekte-/sløyfetykkelse på 30 eller 36mm. Båndet hindrer mus, smågnagere og tilsvarende skadedyr i å komme inn bak kledningen. Produktet sikrer samtidig at luftespalten bak kledningen opprettholder sin funksjon.

Ved stående kledninger benyttes gjerne 23mm vertikale lekter-/sløyfer og minimum 36mm spikerslag for feste av kledningen.

Ved bruk av Musebånd 30/36 til tømmermannskledning må det i tillegg monteres et standard musebånd på nederste spikerslag, - eller benyttes knotter (lusing) mellom under- og overligger.

Produktinformasjon

Dokumentasjon