Produktnyheter

Kantforskaling på lager

15.juni 2022: Kommet til lager: Kantforskaling er en permanent forskaling laget av metall. Engangsforskaling til gulv på grunn. Kantforskaling er meget tidsbesparende i forhold til tradisjonell treforskaling.

Kantforskalingen er selvbærende opp til 50cm og finnes i 8 ulike størrelser. For høyder over 50 cm anbefales ekstra støtter. Fordeler: Rask og enkel montering. Lett konstruksjon. Ingen ekstra støtte er nødvendig. Mindre utgraving for fundament.

Fordeler:

  • Rask og enkel montering
  • Lett konstruksjon
  • Ingen ekstra støtte er nødvendig
  • Mindre utgraving for fundamenter

Lagerføres i første omgang i 25 cm høyde L=2,25 cm i Bodø