Servicetjenester PROFF

Transport - logistikk

Ved bestilling av varen avtaler vi når, hvor og hvordan varen skal leveres for beste og mest effektive løsning for ditt prosjekt.

Vi disponerer 3 kranbiler, hvor de største har en krankapasitet på inntil 23 t/M.

Vi har kjøreruter til Fauske/Sørfold/Saltdal tirsdager og torsdager.

Til øvrige deler av Salten, har vi avtaler med godsbiler og varetaxier som har faste rutetider.