Personvern og informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre din brukeropplevelse når du besøker våre nettsider. Det brukes også informasjonskapsler for analyse av trafikk på nettsiden. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Du kan selv endre innstillingene i din nettleser slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Deaktivering av informasjonskapsler kan føre til at nettsiden ikke vil fungere optimalt.

Les mer

Historien

 Det hele startet på 1800 tallet.

Se bilder fra gamle Bodø og gamle annonser i bunnen av artikkelen.

Christian Albrecht Jakhelln

I 1807 ble en tyskættet bokholder ved det Trondhjemske handels- og fiskerietablissement sendt nordover fra Trondheim for å bestyre en filial som selskapet hadde etablert på Hundholmen, som stedet het den gang, der kjøpstaden Bodø få år senere ble grunnlagt. Bokholderen het Christian Albrecht Jakhelln. Da trønderene noen tid senere avviklet filialen, kjøpte Jakhelln selskapets eiendommer og fortsatte virksomheten. Det var nemlig på denne tiden at de rike sildefiskeriene ble innledet, og den tidligere filialbestyreren så at her lå det muligheter.
I 1828 ble firmaet Chrisian Jakhelln etablert, og dermed var grunnlaget lagt for det som senere skulle utvikle seg til to betydelige nordnorske selskaper. Den ene av dem skulle få sterk tilknytning til bygge- og jernvarebransjen, slik det gamle firmaet hadde, nemlig Julius Jakhelln AS.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jakhellngården i ruiner
 
 
Krigen danner skille
Grunnleggeren av det gamle firma, Christian Albrecht Jakhelln, overlot ledelsen til sin sønn Carl Jakhelln.
Ved århundreskiftet ble firmaet eiet av to av Carl Jakhellns sønner, Christian og Julius Jakhelln.  Når det ene firmaet, som opprinnelig ble dannet i 1828 ble til to, skyldes det først og fremst at eiendommene ble fullstendig ødelagt etter den totale krigsødeleggelse på forsommeren 1940.
 
Etter oppløsning av firmaet etter bybrannen i 1940 startet Julius Jakhelln sitt bygge- og jernvarefirma sammen med sin sønn, som også het Julius. Det nye firmaet måte i likhet med mange andre i den krigsherjede by slå seg til tåls med haltende forretningsdrift i brakkelokaler så lenge verdenskrigen varte.
 
Handelsbrakkene etter krigen
 
 
 Gjenoppbyggingen
 Samtidig som Bodø by måtte gjenoppbygges, så hadde bedriften stort behov for å komme inn i egnede lokaler.
 
Gjenoppbyggingen av Bodø by var meget viktig for firmaets oppbygging og vekst i etterkrigstiden, og forståelig nok var behovet for slike varer stort.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sjøgata 19 nybygget står ferdig i 1947
I 1947 ble det nye bygget i Sjøgata 19 påbegynt, og etter to års byggetid kunne det tas i bruk.
I 1969 ble det nødvendig med utvidelser og lagerdelen i bakkant av Sjøgata ble bygget i to og tre etasjer.
Sjøgata 19 var nå blitt totalt 2100 m2 stort og var det mest moderne anlegget i sitt slag i vår landsdel.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Videre ekspansjon og samling på Rønvikleira
På 70- tallet ble Rønvikleira oppfyllt og man så da muligheten for å tilpasse det økende behov for byggevare- og stållager. På slutten av 1976 sto bygg A og B i Bodø Engrossenter klar og på starten av 1977 kunne vi sammen med 7 andre grossistfirmaer flytte inn i komplekset. Her disponerte vi da 1200 m2 til byggevarelager.
 
Jakhelln var en viktig aktør i stålmarkedet i landsdelen og behovet for bedre fasiliteter for denne avdelingen i bedriften ble stort. Rundt 1983 ble det bygget et moderne stållager vest for Engrossenteret på Rønvikleira. I 1984 ble det 1700 m2 store lageret tatt i bruk. Dette er nå solgt.
 
I I 1985 ble firmaet omdannet til familieaksjeselskap, og er også i dag 100 % lokalt eid.
 
I 2001 kjøpte man ytterligere en lagerseksjon i bygg A fra Tollpost Globe på ca. 400 m2. Dette blir benyttet til de mer grove byggevarene som mørtel, sement osv.
 
I 2002 kom det en ny mulighet for ekspansjon på Rønvikleira i Bodø Engrossenter, der byggevarelageret og trelastlageret er lokalisert. Man hadde da lenge vurdert hvor en fremtidig flytting av bedriften eventuelt skulle lokaliseres, og denne muligheten virket som den eneste riktige med tanke på hvor tungt vi er inne i senteret fra før. Lokalene ble kjøpt av engrosbedriften Julius Maske AS.
 
I 2004 ble det ervervet ytterligere 1700 m2 lager som har vært brukt av Dekkmann AS tidligere. I løpet av 2006 bygges butikken om og blir ca. dobbelt så stor (ca.1200 m2) og i løpet av året kommer vi inn med en del nye varegrupper, bl.a. maling
 
I 2010 ble butikken utvidet, lokalene som var leid ut til Lydteamet ble tatt til eget bruk, dette bedriften ytterligere lagringskapasitet. Kontordelen i 2.etg. i denne seksjonen ble leid ut til eksterne leietakere.
 

 
Julius Jakhelln blir Optimera Partner i 2013, bilde av 2 representanter fra hver part
 I mars 2019 ble vi medlem i OPTIMERA MONTER og profilert som Optimera Partner.
 
Totalt disponerer bedriften omkring 9000 m2 lager, butikk og kontorer I Engrossenteret som nå ble døpt om til Bodø Næringspark.
 
Julius Jakhelln driver også detaljforretning, men engrosvirksomheten er betydeligst.
Rundt 85 % av omsetningen går til forhandlere, byggmestre, entrepenører, industri og andre næringsdrivende, og viktigheten av å legge forholdene til rette for disse kundegruppene veide tyngst da man valgte å forlate Sjøgata.
Firmaet har i dag 35 ansatte og omsatte i 2022 for i overkant av 226 millioner kroner.
 

 

 

Kontakt oss

Ta kontakt med oss for mer informasjon - vi hjelper deg!

Universelt utformet nettsidefra Digitalt Byrå