Servicetjenester PROFF

Gratis dokumentasjonsløsning

Løsningen går via verktøyet BYGGDOK. Denne styrker leveringen av lovpålagt dokumentasjon fra byggevareselskapet. Alle våre proffkunder vil ha mulighet til kostnadsfritt å motta dokumentasjon som sikkerhetsblader, ytelseserklæringer, monteringsveiledninger og FDV-dokumentasjon til smarttelefon, nettbrett og PC.